Horní menu

O škole

Naše škola sídlí v unikátní budově z roku 1930, uvnitř je však zcela moderní. V každé třídě pracujeme s interaktivními tabulemi, v halách najdete velké dotykové panely, žáci mají k dispozici mobilní počítačové učebny.

Anglický jazyk se u nás učí od 1. ročníku, od 7. ročníku žáci přibírají německý, nebo španělský jazyk. Na druhém stupni nabízíme i méně tradiční předměty jako dramatická nebo mediální výchova, volba povolání, finanční gramotnost, ekonomický blok nebo výchova ke zdraví.

Podporujeme otevřenou a přátelskou komunikaci. Poskytujeme poradenské služby školní psycholožky, speciální pedagožky, ve škole působí metodička prevence rizikového chování a výchovná poradkyně. Osobnostnímu rozvoji a týmové spolupráci se věnujeme i během třídnických hodin, které jsou samozřejmou součástí rozvrhu.

Máme mimořádně aktivní žákovský parlament, který organizuje celoškolní akce a vydává magazín SCHOOL Nástupiště. Náš školní časopis už třikrát zvítězil v celorepublikovém kole soutěže školních časopisů, úspěchy zaznamenáváme i ve sportovních turnajích.

image