Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Zápis na aktuální školní rok

Zápis na školní rok 2024/2025

KDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 bude 3. a 4. dubna od 14 do 18 hodin (rodiče mohou přijít zapsat své děti i do přípravné třídy).
 
JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA? 
  1. žádost o přijetí k povinné školní docházce 
  2. rodný list dítěte 
  3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce

V případě odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy jsou navíc třeba doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do přípravného ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

  

V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování. Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy a přinést vyplněné předem. 

 

JAK VŠE PROBÍHÁ? 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 

KOLIK DĚTÍ PŘIJÍMÁME?

Počet tříd, které budou pro aktuální školní rok otevřeny, je závislý na počtu dětí dorazivších k zápisu. Maximálně budou otevřeny dvě první třídy. Nejvyšší kapacita prvních tříd je maximálně 50 žáků.

Otvíráme i přípravnou třídu (max. počet přijatých je 15).

 

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO? 

Zákonný zástupce se dozví výsledek správního řízení ve věci zápisu dítěte do 1. třídy dle § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. v platném znění na internetových stránkách školy na adrese www.zsvrsovicka.cz v této sekci VÝSLEDKY ZÁPISU. Výsledky současně budou vyvěšeny 15 dní na budově školy, a to od 6. května 2024.

Pokud má zákonný zástupce zájem i o písemnou formu rozhodnutí, může si jej následně vyzvednout v ředitelně školy.

 

CO POTŘEBUJE NÁŠ BUDOUCÍ PRVŇÁČEK?

  • Zahájení nového školního roku pro budoucí první třídy bude v pondělí 2. září 2024 v 8.30 hodin v sále školy.
  • Požadavky na nákup školních potřeb a pomůcek sdělí zákonným zástupcům paní učitelka na třídní schůzce 2. září 2024 v 9:30.
  • Zápis do školní družiny bude probíhat od 2. do 6. září 2024. Platba (700 Kč/měsíc) probíhá vždy na pololetí dopředu bankovním převodem.
  • Ke školnímu stravování doporučujeme přihlásit dítě na školní stravování již během měsíce června. Placení probíhá bezhotovostní platbou. 

vedoucí školní jídelny - uvrsovickehonadrazi@sjp10.cz

                                                          tel. 271 746 922

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zápis je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku šesti let.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.