Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ U Vršovického nádraží

parlamentŽákovský parlament byl na naší škole ustanoven 8. prosince 2016. Od té doby udělal kus práce, stojí například za projektem Hala - místo setkávání. Učí děti demokracii, vyjednávání, komunikaci a zodpovědnosti, podporuje informovanost napříč školou, stmeluje komunitu a zvyšuje zájem žáků o školu a školní společenství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Jak funguje? Každá třída si do žákovského parlamentu volí své zástupce a ti pak na pravidelných schůzkách v "zelené" místnosti "u kulatého stolu" společně probírají nápady, návrhy a podněty ze tříd. 

 

 

 

Žákovský parlament má přehlednou strukturu. Na zasedání 18. září 2020 schválil založení čtyř parlamentních výborů:

  • Parlamentní výbor pro školní média je součástí redakční rady časopisu sChOOL a měsíčníku NÁSTUPIŠTĚ. Zaštiťuje jejich obsah, shromažďuje ve svých třídách podněty k publikování a snaží se o propagaci školních médií včetně webu a sociálních sítí. Členové tohoto výboru se aktivně účastní středečních schůzek školního mediálního klubu.
  • Parlamentní výbor pro události a akce shromažďuje podněty k celoškolním akcím, iniciuje oslavy či události a aktivně se podílí na koordinaci jejich příprav. Parlameňťáci v tomto výboru si také mohou zvolit schopné spolupracovníky, které nejsou součástí parlamentu, ale jako odborníci na danou problematikou doplní realizační tým.
  • Parlamentní výbor pro provoz školy má na starosti praktické provozní záležitosti, shromažďuje tipy na například doladění školního vybavení, řeší případné závady a vyvíjí aktivitu při jejich odstranění nebo nápravě.
  • Parlamentní výbor pro dobrou náladu svými úsměvy a pozitivním naladěním přispívá k pohodové atmosféře ve škole. Svým přátelským jednáním stmeluje komunitu a dobrými skutky startuje řetěz dalších dobrých skutků. Ve spolupráci s výborem pro události a akce iniciuje drobné projekty přinášející radost všem ve škole.

    KONTAKT: parlament@zsvrsovicka.cz

 Fungování žákovského parlamentu přehledně zde:

 

Žákovský parlament v roce 2020/2021

 

Žákovský parlament v roce 2019/2020

 

Žákovský parlament v roce 2018/2019

 

Žákovský parlament v roce 2017/2018

 

Žákovský parlament v roce 2016/2017