Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Parlament

Žákovský parlament ZŠ U Vršovického nádraží

parlamentŽákovský parlament byl na naší škole ustanoven 8. prosince 2016. Od té doby udělal kus práce, stojí například za projektem Hala – místo setkávání. Učí děti demokracii, vyjednávání, komunikaci a zodpovědnosti, podporuje informovanost napříč školou, stmeluje komunitu a zvyšuje zájem žáků o školu a školní společenství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Jak funguje? Každá třída si do žákovského parlamentu volí dva zástupce a ti pak na pravidelných schůzkách v místnosti "u kulatého stolu" společně probírají nápady a podněty ze tříd. Žákovský parlament také zaštiťuje vydávání školních novin NÁSTUPIŠTĚ a školního časopisu sChOOL.

Koordinátorkou žákovského parlamentu je Alena Bartošová. 

 parlament@zsvrsovicka.cz
alena.bartosova@zsvrsovicka.cz

 

Žákovský parlament má přehlednou strukturu. Na zasedání 18. září 2020 schválil vznik čtyř parlamentních výborů:

  • Parlamentní výbor pro provoz školy má na starosti praktické provozní záležitosti, shromažďuje tipy na například doladění školního vybavení, řeší případné závady a vyvíjí aktivitu při jejich odstranění nebo nápravě.
  • Parlamentní výbor pro události a akce shromažďuje podněty k celoškolním akcím, iniciuje oslavy či události a aktivně se podílí na koordinaci jejich příprav. Parlameňťáci v tomto výboru si také mohou zvolit schopné spolupracovníky, které nejsou součástí parlamentu, ale mohou doplnit realizační tým.
  • Parlamentní výbor pro školní média vydává školní časopis sChOOL a školní měsíčník NÁSTUPIŠTĚ. Zaštiťuje jejich obsah, shromažďuje ve svých třídách podněty k publikování a snaží se o propagaci školních médií včetně webu a sociálních sítí. Členové tohoto výboru se spolu s dalšími nadšenci schází navíc každou středu odpoledne. Tomuto uskupení říkáme Mediální klub. 
  • Parlamentní výbor pro dobrou náladu svými úsměvy a pozitivním naladěním přispívá k pohodové atmosféře ve škole. Svým přátelským jednáním stmeluje komunitu a dobrými skutky startuje řetěz dalších dobrých skutků. Ve spolupráci s výborem pro události a akce iniciuje drobné projekty přinášející radost všem ve škole - tvoří například kalendář pro dobrou náladu. 


 Fungování žákovského parlamentu přehledně zde:

 

Žákovský parlament v roce 2021/2022

 

Žákovský parlament v roce 2020/2021

 

Žákovský parlament v roce 2019/2020

 

Žákovský parlament v roce 2018/2019

 

Žákovský parlament v roce 2017/2018

 

Žákovský parlament v roce 2016/2017