Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců

Mgr. Adamová Věra - zástupkyně ředitelky, školní metodička prevence rizikového chování, metodička výuky žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem)
          kontakt: vera.adamova@zsvrsovicka.cz

Bortová Pavla - třídní učitelka 8. B, učitelka matematiky 
          kontakt: pavla.partykova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Bartošová Alena - třídní učitelka 9. A, učitelka hudební a mediální výchovy, koordinátorka žákovského parlamentu a školních médií 
          kontakt: alena.bartosova@zsvrsovicka.cz 

Mgr. Boháčová Bohumila - zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, učitelka matematiky a zeměpisu
          kontakt: bohumila.bohacova@zsvrsovicka.cz

Čechová Martina - hospodářka 
          kontakt: martina.cechova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Červová Eva - třídní učitelka 2. A 
          kontakt: eva.cervova@zsvrsovicka.cz 

Dolejší Pavla - asistentka pedagoga, koordinátorka ekologické výchovy 
          kontakt: pavla.dolejsi@zsvrsovicka.cz

Mgr. Frojdová Jana - ředitelka školy
          kontakt: jana.frojdova@zsvrsovicka.cz 

Mgr. Hübschová Václava - speciální pedagožka 
          kontakt: vaclava.hubschova@zsvrsovicka.cz 

Mgr. Chocholoušová Lenka - učitelka českého jazyka a dějepisu 
          kontakt: lenka.chocholousova@zsvrsovicka.cz

Bc. Jakoubková Jana - asistentka pedagoga, učitelka hudební výchovy 
          kontakt: jana.jakoubkova@zsvrsovicka.cz 

Jimenézová Barbora - asistentka pedagoga 
          kontakt: barbora.jimenezova@zsvrsovicka.cz 

Jakšová Marie - vychovatelka ve školní družině 
          kontakt: marie.jaksova@zsvrsovicka.cz 

Jantač Jaroslav - školník 
          kontakt: jaroslav.jantac@zsvrsovicka.cz 

Bc. Karlický Tomáš - asistent pedagoga 
          kontakt: tomas.karlicky@zsvrsovicka.cz  

Mgr. Kopecká Vlada - učitelka fyziky, učitelka žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) 
         
kontakt: vlada.kopecka@zsvrsovicka.cz

Bc. Králová Iva - třídní učitelka 3. A 
          kontakt: iva.kralova@zsvrsovicka.cz

Kryllová Lenka - třídní učitelka 0. A 
          kontakt: lenka.kryllova@zsvrsovicka.cz

Křenková Pavla - asistentka pedagoga 
          kontakt: pavla.krenkova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Kříž Antonín - učitel dějepisu, fyziky, chemie a matematiky 
          kontakt: antonin.kriz@zsvrsovicka.cz

Malá Barbora - asistentka pedagoga 
          kontakt: barbora.mala@zsvrsovicka.cz

Ing. Marešová Michaela - třídní učitelka 4. B, učitelka informatiky
          kontakt: michaela.maresova@zsvrsovicka.cz 

Marková Veronika - třídní učitelka 6. B, učitelka dramatické a výtvarné výchovy 
          kontakt: veronika.markova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Matějková Alice - třídní učitelka 1. A 
          kontakt: alice.matejkova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Mazánková Anna - třídní učitelka 7. B, učitelka českého jazyka 
          kontakt: anna.mazankova@zsvrsovicka.cz

Mühlbauerová Denisa - vychovatelka v družině 
         
kontakt: denisa.muhlbauerova@zsvrsovicka.cz

Opočenská Lenka - asistentka pedagoga 
         
kontakt: lenka.opocenska@zsvrsovicka.cz

Mgr. Pavlová Andrea - třídní učitelka 8. A, učitelka přírodopisu, anglického jazyka a tělesné výchovy 
          kontakt: andrea.pavlova@zsvrsovicka.cz 

Petrů Marie - asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka
          kontakt: marie.petru@zsvrsovicka.cz

Pokorná Nataša - asistentka pedagoga
             kontakt: natasa.pokorna@zsvrsovicka.cz

PhDr. Pokorný Miroslav - školní psycholog 
              kontakt: PokornyMir@seznam.cz, psycholog@zsvrsovicka.cz

Mgr. Procházková Aneta - učitelka španělského jazyka 
         
kontakt: aneta.prochazkova@zsvrsovicka.cz

Procházková Lubica - vychovatelka ve školní družině 
          kontakt: lubica.prochazkova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Rimikhanová Zarema - cizojazyčná asistentka 
         
kontakt: zarema.rimikhanova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Rysl Václav - asistent pedagoga
          kontakt: vaclav.rysl@zsvrsovicka.cz

Bc. Sálíková Monika - vedoucí školní družiny 
          kontakt: monika.salikova@zavrsovicka.cz

PhDr. Schubertová Erika - třídní učitelka 5. A 
          kontakt: erika.schubertova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Skalická Naděžda - třídní učitelka 2. B 
          kontakt: nadezda.skalicka@zsvrsovicka.cz

Skálová Jana - třídní učitelka 5. A 
          kontakt: jana.skalova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Suchá Michaela - třídní učitelka 3. B 
          kontakt: michaela.sucha@zsvrsovicka.cz

Mgr. Šlár Adolf - učitel tělesné výchovy
          kontakt: adolf.slar@zsvrsovicka.cz

Tchoruk Monika - třídní učitelka 1. B 
          kontakt: monika.tchoruk@zsvrsovicka.cz

 Mgr. Vašíčková Lenka - třídní učitelka 7. A, učitelka dějepisu a občanské výchovy 
          kontakt: lenka.vasickova@zsvrsovicka.cz

Vodičková Veronika - asistentka pedagoga 
          kontakt: veronika.vodickova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Volfová Jana - třídní učitelka 6. A, učitelka anglického jazyka, tělesné výchovy a zeměpisu 
          kontakt: jana.volfova@zsvrsovicka.cz  

Mgr. Voříšková Ilona - třídní učitelka 5. B 
          kontakt: ilona.voriskova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Zýková Vlasta - učitelka německého jazyka a výtvarné výchovy
          kontakt: vlasta.zykova@zsvrsovicka.cz