Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Seznam zaměstnanců

kontakty

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNÁNCŮ PODLE ABECEDY

Mgr. Adamová Věra - zástupkyně ředitelky, školní metodička prevence rizikového chování, metodička výuky
          žáků s odlišným mateřským jazykem, koordinátorka projektů EU
          kontakt: vera.adamova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 438

Mgr. Bancelová Martina - třídní učitelka 7. A, učitelka českého jazyka 
          kontakt: martina.bancelova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Mgr. Bartošová Alena - třídní učitelka 6. A, učitelka hudební a mediální výchovy, koordinátorka žákovského
          parlamentu a školních médií (školní časopis, web, sociální sítě) 
          kontakt: alena.bartosova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Bártová Martina - třídní učitelka 2. B, učitelka vedení domácnosti a přípravy pokrmů 
       
  kontakt: martina.bartova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 432 

Bíbrová Eva - asistentka pedagoga
          kontakt: eva.bibrova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Boháčová Bohumila - zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, učitelka matematiky a zeměpisu
          kontakt: bohumila.bohacova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 437

Brettschneiderová Kamila - třídní učitelka 4. B
          kontakt: kamila.brettschneiderova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Bc. Bušinová Zuzana - vychovatelka v družině             
            kontakt: zuzana.businova@zsvrsovicka.cz 

Bc. Bužgová Zdeňka - asistentka pedagog
            kontakt: zdenka.buzgova@zsvrsovicka.cz 

Čechová Martina - hospodářka školy
          kontakt: martina.cechova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 435

Mgr. Červová Eva - třídní učitelka 2. A 
          kontakt: eva.cervova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Frojdová Jana - ředitelka školy
          kontakt: jana.frojdova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 436

Grötschelová Lucie - asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka
         
kontakt: lucie.grotschelova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Havránková Iva - učitelka anglického jazyka
             kontakt: iva.havrankova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Hariš Štefan - vrátný
         
kontakt: stefan.haris@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 430

Hodis Radek - asistent pedagoga
         
kontakt: radek.hodis@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 443

Houšková Pavla - třídní 2. C
         
kontakt: pavla.houskova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433

PhDr. Hruškovicová Daniela - školní psycholožka
          kontakt: psycholog@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 440

Mgr. Hübschová Václava - speciální pedagožka 
          kontakt: vaclava.hubschova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 448 

Mgr. Charvátová Helena - třídní učitelka 3. B
             kontakt: helena.charvatova@zsvrsovicka.cz

Bc. Jakoubková Jana - asistentka pedagoga, učitelka hudební výchovy 
          kontakt: jana.jakoubkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Jantač Jaroslav - školník 
          kontakt: jaroslav.jantac@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 430

Mgr. Kociánová Pavlína - třídní učitelka 4. A 
          kontakt: pavlina.kocianova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447   

Kryllová Lenka - třídní učitelka 0. A
          kontakt: lenka.kryllova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Křenková Pavla - asistentka pedagoga 
          kontakt: pavla.krenkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Kříž Antonín - učitel dějepisu, zeměpisu a matematiky 
          kontakt: antonin.kriz@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Mgr. Linhartová Martina - třídní učitelka 5. A
            kontakt: martina.linhartova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Makovská Eva - vrátná 
         
kontakt: eva.makovska@zsvrsovicka.cz, telefon: 311 150 430

Mariánková Zuzana - asistentka pedagoga
             kontakt: zuzana.mariankova@zsvrsovicka.cz

BcA. Marková Veronika - třídní učitelka 8. B, učitelka dramatické výchovy a informatiky 
          kontakt: veronika.markova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Mgr. Matějková Alice - třídní učitelka 1. A 
          kontakt: alice.matejkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445 

Mühlbauerová Denisa - vychovatelka v družině 
         
kontakt: denisa.muhlbauerova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 446 

Palečková Barbora – vychovatelka a asistentka pedagoga
             kontakt: barbora.paleckova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Petrů Marie - asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka
          kontakt: marie.petru@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Pokorná Nataša - asistentka pedagoga
             kontakt: natasa.pokorna@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 432

Pračkeová Zuzana - třídní učitelka 7. B, učitelka výtvarné výchovy a vedení domácnosti a přípravy pokrmů 
              kontakt: zuzana.prackeova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 432

Pravica Vaňa - asistentka pedagoga 
          kontakt: vania.pravica@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Mgr. Prázná Kateřina - učitelka přírodopisu 
          kontakt: katerina.prazna@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Procházková Lubica - vedoucí školní družiny 
          kontakt: lubica.prochazkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 446

Mgr. Rimikhanová Zarema - učitelka češtiny žáků s odlišným mateřským jazykem
         
kontakt: zarema.rimikhanova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Salazar Douglas - učitel španělštiny
            kontakt: douglas.salazar@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Shereheli Nataliya - asistentka pedagoga, učitelka hudební výchovy 
          kontakt: nataliya.shereheli@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Ing. Scharnaglová Lucie - třídní učitelka 9. A, učitelka matematiky 
          kontakt: lucie.scharnaglova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Skálová Jana - třídní učitelka 3. A 
          kontakt: jana.skalova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Struhačová Natálie - učitelka chemie
             kontakt: natalie.struhacova@zsvrsovicka.cz 

Suchomelová Věra - asistentka pedagoga 
         
kontakt: vera.suchomelova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Bc. Štiková Markéta - třídní učitelka 9. B, učitelka českého jazyka, výchovy ke zdraví a občanské výchovy
          kontakt: marketa.stikova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Švejnohová Petra - asistentka pedagoga
             kontakt: petra.svejnohova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Tchoruk Monika - třídní učitelka 1. B 
          kontakt: monika.tchoruk@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Tsybulskaya Victoria - učitelka anglického jazyka
          kontakt: victoria.tsybulskaya@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Bc. Tomek Michal - třídní učitel 6. B, učitel dějepisu a tělesné výchovy
          kontakt: michal.tomek@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Vodičková Veronika - vychovatelka ve školní družině 
          kontakt: veronika.vodickova@zsvrsovicka.cz

Voldán Václav - učitel matematiky
             kontakt: vaclav.voldan@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Mgr. Volfová Jana - třídní učitelka 8. A, učitelka anglického jazyka, tělesné výchovy a zeměpisu 
          kontakt: jana.volfova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433  

Mgr. Voříšková Ilona - třídní učitelka 5. B 
          kontakt: ilona.voriskova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Mgr. Zýková Vlasta - učitelka německého jazyka 
          kontakt: vlasta.zykova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 439