Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců

kontakty hlavní.jpg

VŠICHNI ZAMĚSTNANCI PODLE ABECEDY:

Mgr. Adamová Věra - zástupkyně ředitelky, školní metodička prevence rizikového chování, metodička výuky žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem),                    koordinátorka projektů EU
          kontakt: vera.adamova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 438

Mgr. Bartošová Alena - třídní učitelka 9. A, učitelka hudební a mediální výchovy, koordinátorka žákovského parlamentu a školních médií 
          kontakt: alena.bartosova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Bártová Martina - asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině 
       
  kontakt: martina.bartova@zsvrsovicka.cz

Bortová Pavla - třídní učitelka 8. B, učitelka matematiky 
          kontakt: pavla.partykova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Mgr. Boháčová Bohumila - zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, učitelka matematiky a zeměpisu
          kontakt: bohumila.bohacova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 437

Čechová Martina - hospodářka školy
          kontakt: martina.cechova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 435, 271 746 945

Mgr. Červová Eva - třídní učitelka 2. A 
          kontakt: eva.cervova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Frojdová Jana - ředitelka školy
          kontakt: jana.frojdova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 436, 271 746 944

Grötschelová Lucie - asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka
         
kontakt: lucie.grotschelova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Hariš Štefan - vrátný
         
kontakt: stefan.haris@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 430

Hodis Radek - asistent pedagoga, vrátný
         
kontakt: radek.hodis@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 443

Houšková Pavla - asistentka pedagoga
         
kontakt: pavla.houskova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433

Mgr. Hübschová Václava - speciální pedagožka 
          kontakt: vaclava.hubschova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 448 

Mgr. Chocholoušová Lenka - učitelka českého jazyka a dějepisu 
          kontakt: lenka.chocholousova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Bc. Jakoubková Jana - asistentka pedagoga, učitelka hudební výchovy 
          kontakt: jana.jakoubkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Jimenézová Barbora - asistentka pedagoga 
          kontakt: barbora.jimenezova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Jantač Jaroslav - školník 
          kontakt: jaroslav.jantac@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 430

Bc. Karlický Tomáš - asistent pedagoga 
          kontakt: tomas.karlicky@zsvrsovicka.cz  

Mgr. Kopecká Vlada - učitelka fyziky a matematiky, učitelka žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) 
         
kontakt: vlada.kopecka@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 432

Bc. Králová Iva - třídní učitelka 3. A 
          kontakt: iva.kralova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Krámská Alena - asistentka pedagoga 
          kontakt: alena.kramska@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Kryllová Lenka - třídní učitelka 0. A 
          kontakt: lenka.kryllova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Křenková Pavla - asistentka pedagoga 
          kontakt: pavla.krenkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Kříž Antonín - učitel dějepisu, fyziky, chemie a matematiky 
          kontakt: antonin.kriz@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Makovská Eva - vrátná na prvním stupni
         
kontakt: barbora.mala@zsvrsovicka.cz, telefon: 311 150 443

Ing. Marešová Michaela - třídní učitelka 4. B, učitelka informatiky
          kontakt: michaela.maresova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Marková Veronika - třídní učitelka 6. B, učitelka dramatické a výtvarné výchovy 
          kontakt: veronika.markova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Mgr. Matějková Alice - třídní učitelka 1. A 
          kontakt: alice.matejkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Mazánková Anna - třídní učitelka 7. B, učitelka českého jazyka 
          kontakt: anna.mazankova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Mühlbauerová Denisa - vychovatelka v družině 
         
kontakt: denisa.muhlbauerova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 446, 271 746 865

Mgr. Nesnídalová Jitka - školní psycholožka  
         
kontakt: jitka.nesnidalova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 440

Mgr. Pavlová Andrea - třídní učitelka 8. A, učitelka přírodopisu, anglického jazyka a tělesné výchovy 
          kontakt: andrea.pavlova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433

Petrů Marie - asistentka pedagoga, učitelka anglického jazyka
          kontakt: marie.petru@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Pokorná Nataša - asistentka pedagoga
             kontakt: natasa.pokorna@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Pračkeová Zuzana - vychovatelka v družině 
              kontakt: zuzana.prackeova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Mgr. Procházková Aneta - učitelka španělského jazyka 
         
kontakt: aneta.prochazkova@zsvrsovicka.cz

Procházková Lubica - vedoucí školní družiny 
          kontakt: lubica.prochazkova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 446, 271 746 865

Mgr. Rimikhanová Zarema - učitelka češtiny jako druhého jazyka
         
kontakt: zarema.rimikhanova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Rychlá Pavla - asistentka pedagoga, učitelka ekologické výchovy 
          kontakt: pavla.dolejsi@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433

Bc. Sálíková Monika - učitelka češtiny jako druhého jazyka 
          kontakt: monika.salikova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 446, 271 746 865

PhDr. Schubertová Erika - třídní učitelka 5. A 
          kontakt: erika.schubertova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 442

Mgr. Skalická Naděžda - třídní učitelka 2. B 
          kontakt: nadezda.skalicka@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Skálová Jana - třídní učitelka 4. A 
          kontakt: jana.skalova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Mgr. Suchá Michaela - třídní učitelka 3. B 
          kontakt: michaela.sucha@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 447

Suchomelová Věra - asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině
         
kontakt: vera.suchomelova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 445

Mgr. Šlár Adolf - učitel tělesné výchovy
          kontakt: adolf.slar@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 432

Mgr. Tchoruk Monika - třídní učitelka 1. B 
          kontakt: monika.tchoruk@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Tsybulskaya Victoria - asistentka pedagoga  
          kontakt: victoria.tsybulskaya@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 441

Tomek Michal - učitel dějepisu a občanské výchovy
          kontakt: michal.tomek@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Mgr. Vašíčková Lenka - třídní učitelka 7. A, učitelka dějepisu a občanské výchovy 
          kontakt: lenka.vasickova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 434

Vodičková Veronika - asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině 
          kontakt: veronika.vodickova@zsvrsovicka.cz

Mgr. Volfová Jana - třídní učitelka 6. A, učitelka anglického jazyka, tělesné výchovy a zeměpisu 
          kontakt: jana.volfova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 433  

Mgr. Voříšková Ilona - třídní učitelka 5. B 
          kontakt: ilona.voriskova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 449

Mgr. Zýková Vlasta - učitelka německého jazyka a výtvarné výchovy
          kontakt: vlasta.zykova@zsvrsovicka.cz, telefon: 211 150 439