Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Kritéria přijímání žáků

Kritéria přijímání žáků

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria a jejich pořadí důležitosti pro přijetí do prvního a přípravného ročníku:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském (spádovém) obvodu základní školy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné části Praha 10, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Praha 10.
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.

Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol.