Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby

Platby

Platby probíhají bezhotovostně.

Číslo školního účtu u České spořitelny je 282611319/0800.

Platby v hotovosti v úředních hodinách kanceláře (8:40 až 14:00).

 

Školní družina - Pro identifikaci platby uvádějte do předmětu platby jméno žáka, třídu a zkratku ŠD, VS 501.

Poplatek na provoz školní družiny je hrazen ve dvou platbách.
První platba probíhá v září - 1600 Kč (na září až prosinec).
Druhá v měsíci lednu - 2 400 Kč (na leden až červen).
Pokud žák nebude celý měsíc družinu navštěvovat a řádně se z docházky omluví, platbu škola vrátí.
Platí se pouze bezhotovostně.

 

Kroužky - pro snadnou identifikaci platby za kroužky prosíme uvést do předmětu jméno žáka, třídu a název kroužku, VS.

Školní akce - na školní akce jako například školy v přírodě, lyžařské výcviky apod. jsou vždy dětem předávány organizační informace, které budou obsahovat i pokyny k platbě. Vše se bude realizovat opět na účet školy u České spořitelny.

Školní jídelna - školní jídelna je samostatný subjekt, má svůj vlastní účet číslo 5021041584/5500. Strávníkům vydává pro identifikaci vlastní variabilní symboly, které se školou nemají nic společného.