Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Administrativa > Platby

Platby

 • Platby probíhají bezhotovostně.
 • Číslo školního účtu u České spořitelny je 282611319/0800.
 • Platby v hotovosti v úředních hodinách kanceláře (8:40 až 14:00).

 

Školní družina - Pro identifikaci platby uvádějte do předmětu platby jméno žáka, třídu a zkratku ŠD, VS 501.

 • Platbu za pobyt ve školní družině na 1. pololetí ve výši 1 600 Kč je nutné uhradit nejpozději 15. září, platbu za školní družinu ve 2. pololetí nejpozději 15. ledna (2 200 Kč). 
 • Platby probíhají bezhotovostně. Číslo školního účtu u České spořitelny je 282611319/0800. 
 • Při nezaplacení poplatku za pobyt ve ŠD k 1. 10. a 1. 2. může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Úplata může být snížena nebo prominuta: 
  a) dítěti nebo žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 
  b) dítěti nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce školy. 
 • Při odhlášení ze ŠD se zaplacený poplatek na další měsíce vrací. 
 • Je možné požádat o prominutí úplaty - žádost si stáhněte zde: Žádost o prominutí úplaty za školské služby.doc 
   

Kroužky - pro snadnou identifikaci platby za kroužky prosíme uvést do předmětu jméno žáka, třídu a název kroužku, VS.

Školní akce - na školní akce jako například školy v přírodě, lyžařské výcviky apod. jsou vždy dětem předávány organizační informace, které budou obsahovat i pokyny k platbě. Vše se bude realizovat opět na účet školy u České spořitelny.

Školní jídelna - školní jídelna je samostatný subjekt, má svůj vlastní účet číslo 5021041584/5500. Strávníkům vydává pro identifikaci vlastní variabilní symboly, které se školou nemají nic společného.