Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Předčasný nástup

Předčasný nástup

Pokud budete žádat o předčasný nástup dítěte do 1. ročníku, vyžádejte si příslušný formulář při kontrole „Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku“ nebo si ho vyžádejte v předstihu. Předčasný nástup dítěte do ZŠ se vztahuje na dítě, které k 1.  9.  2020 nedosáhne šestého roku věku v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá - li o to jeho zákonný zástupce a pokud předloží níže uvedená potvrzení:

  1. podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučení školského poradenského zařízení (to  je  doporučení  z  pedagogicko – psychologické poradny  nebo  ze speciálně pedagogického  centra)
  2. podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.