Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Program poradenských služeb > Speciální pedagog

Speciální pedagog 
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Václava Hübschová

kontakt: vaclava.hubschova@zsvrsovicka.cz

konzultační hodiny: úterý 13:00 až 13:45, čtvrtek 13:00 až 13:30 nebo po dohodě            

 

V současné době, kdy se v základních školách zvyšují počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitá speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole. Podílí se na ní školní speciální pedagog, který pravidelně a cíleně s dětmi pracuje za pomocí speciálně-pedagogických postupů. Působením speciálního pedagoga ve škole je také zajištěna  jeho úzká spolupráce s učiteli a rodiči.

V naší škole pracuje speciální pedagog především s dětmi  se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti a s dětmi s výukovými problémy:  

  • ve spolupráci s učiteli vyhledává děti, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch, aby se vhodným přístupem a metodami práce předcházelo případným budoucím problémům ve škole i v životě,
  • provádí speciálně pedagogickou diagnostiku a orientační diagnostiku specifických poruch učení, v některých případech doporučuje děti po dohodě s učitelem k podrobnému  vyšetření  do pedagogicko-psychologické poradny (PPP),
  • hlavní náplní speciálního pedagoga je náprava v oblastech, ve kterých má konkrétní dítě největší problémy,
  • úzce spolupracuje s  rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní a PPP v Praze 10.

 

Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo skupinovou formou), u většiny dětí jednou týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, které jsou často doplňovány výukou na PC za pomoci počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami učení.   

 

Specifické vývojové poruchy učení                                                                                                                   

Jsou definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné (i nadprůměrné) inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti.

  • dyslexie - specifická porucha čtení (porucha osvojování čtenářských dovedností)      
  • dysgrafie - specifická porucha grafického projevu, zejména psaní  (porucha osvojování psaní),
  • dysortografie - specifická porucha pravopisu (porucha osvojování pravopisu ),
  • dyskalkulie - porucha osvojování matematických dovedností  (obtíže v chápání číselných pojmů, v chápání a provádění matematických operací)