Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Družina

IMG_20230222_141341.jpgŠkolní družina

Provoz školní družiny při ZŠ U Vršovického nádraží je zajištěn přímo v budově školy. ŠD je v provozu od 6:30 do 7:40 hodin a po vyučování od 11:45 do 17:30 hodin. Je určena přednostně pro žáky 0. až 3. ročníků, v případě nenaplnění kapacity je nabídnuta žákům vyšších tříd.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času věnuje spontánní činnosti dětí a snaze rozvíjet v dětech schopnost spolupráce a respektu k druhým.