Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Program poradenských služeb > Školní psycholog

Školní psycholog

Kontakt:

psycholog@zsvrsovicka.cz 

 

Kde najdete školního psychologa:

 • ve 3. patře jižní budovy (2. stupeň)
 • konzultace je možné domluvit si předem přes e-mail

Školní psycholog:

 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově nebo individuálně na základě potřeby dítěte či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter.

Práce se třídami je zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence sociálně patologických jevů. Tato práce zahrnuje především sledování vztahů a atmosféry ve třídě a sociálně-psychologické aktivity na podporu komunikace, kooperace a vzájemného vnímání, stmeluje třídní kolektiv.

Všem žákům poskytuje individuální poradenské služby a mohou se na něj kdykoli obrátit se svými problémy. Konzultace jsou určeny i pro rodiče, mohou se týkat jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích problémů vašich dětí.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců.

Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami.

 

V jakých situacích se můžete obrátit na školního psychologa?

Žáci:

 • máte potíže při učení
 • nevíte si rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • trápí vás vztahy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl 
 • trápí vás něco osobního (strach, špatné sny, hádka s kamarádem, tréma…)
 • máte konflikty se sourozenci
 • doma se děje něco, co nemáte komu říct 
 • potřebujete se sami o sobě něco dozvědět nebo si jenom potřebujete o čemkoli popovídat 
 • potřebujete se poradit o volbě povolání

Rodiče a zákonní zástupci:

 • potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • nedaří se Vám na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, přestěhování…)
 • potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

Pedagogičtí pracovníci:

 • potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
 • potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci