Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > MAP II

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Plakát_MAP II_MČ Praha 10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace: Ředitelka školy Jana Frojdová a zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně Bohumila Boháčová jsou v týmu šestačtyřiceti pedagogů ze základních a mateřských škol. Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit na území naší městské části mezi MŠ a ZŠ, i těmi, které nezřizuje Městská část Praha 10. V rámci projektu MAP II jsou pak realizovány projekty zaměřující se na čtenářskou a matematickou gramotnost nebo rovné příležitosti ve vzdělávání.

Více jsme o projektu informovali v listopadovém čísle školních novin NÁSTUPIŠTĚ.