Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Výuka > Přípravný ročník

Přípravná třída

  • Přípravná třída je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
  • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, vzdělávání je poskytováno bezplatně.
  • Děti nejsou klasifikovány.
  • Výchovně vzdělávací proces v přípravné třídě je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu S úsměvem a pohádkou směr život.
  • Hlavním cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti s odkladem školní docházky k jejímu bezproblémovému zahájení.
  • Přípravná třída má k dispozici učebnu, jejíž součástí je i herní koutek s kobercem. Dále je využívána školní tělocvična a školní hřiště.
  • V přípravné třídě působí třídní učitelka Lenka Kryllová.

Více se o přípravném ročníku dočtete v Závěrečné zprávě o činnosti přípravné třídy. 

 

KOHO DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘIJÍMÁME?

Do přípravné třídy základní školy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší). Přednostně budou přijímány děti s odkladem školní docházky.

Kritéria přijetí do přípravného ročníku jsou shodná s kritérii pro přijetí do prvního ročníku a více se o nich dočtete ZDE.

 

2. CO JE POTŘEBA K ZÁPISU?

Pro zařazení do přípravné třídy je nutno doložit:

  • doporučení z pedagogicko–psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
  • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ U Vršovického nádraží vystaví rozhodnutí o odkladu ředitelka školy)

K zápisu je vedle posudků třeba dodat rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Více o zápisu do přípravného ročníku zde:

 ZVEME K ZÁPISU!