Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Výuka > Dramatická výchova

Dramatická výchova

IMG_20221013_143047_590.jpgMožná si říkáte: "Co je to ten dramaťák? Hrajete tam divadlo, nebo co?" Naše škola se pyšní tím, že jako jedna z mála má dramatickou výchovu jako povinný předmět na celém druhém stupni. Pro někoho jde o předmět opředený mnoha tajemstvími a předsudky, že jde jen o divadlo. Asi bude pro mnohé překvapením, že o divadlo, tak jak si ho představujeme, ve školní dramatické výchově zas tak moc nejde.

Dramatický výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové / taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění. Učíme se pracovat s dechem, s vlastním tělem, s psaným i mluveným slovem.

Hlavním pilířem je hra a učení se zkušeností, tímto se učíme poznávat a chápat mezilidské vztahy i vnitřní životy jedinců, ať už jde o postavy reálné (historické, současné), či fiktivní, nabývat životní zkušenosti společným řešením problému (situace). Můžeme si tak v rámci hry vyzkoušet různé situace, do kterých se běžně (ne)dostaneme, variovat naše chování v nich, hledat různá řešení a východiska, dívat se na situace z různých úhlů pohledu. Toto vše napomáhá k rozvoji empatické osobnosti, která dokáže chápat nejen sama sebe, ale i ostatní.

V některých hodinách více hrajeme a v jiných si více hrajeme.:) Jednotlivé hodiny jsou pak plánovány s přihlédnutím k specifikům dané třídy. Za podstatné považuji i učení se spolupráci ve velkých i menších skupinách, které se různé obměňují.

Veronika Marková