Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

 ŠABLONY III-ZSUVN-V Praze - info na web (1)_Stránka_1.jpg

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019852

Výzva

02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.II/11 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

704 016,00

Dotace EU

352 008,00

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

352 008,00

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

 

Doba realizace

9/2021 – 8/2022