Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Přípravný ročník

Přípravný ročník

IMG_20220921_100735.jpg

  • Přípravná třída je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
  • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, vzdělávání je poskytováno bezplatně.
  • Děti nejsou klasifikovány.
  • Výchovně vzdělávací proces v přípravné třídě je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu S úsměvem a pohádkou směr život.
  • Hlavním cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti s odkladem školní docházky k jejímu bezproblémovému zahájení.
  • Přípravná třída má k dispozici učebnu, jejíž součástí je i herní koutek s kobercem. Dále je využívána školní tělocvična a školní hřiště.
  • V přípravné třídě působí třídní učitelka Lenka Kryllová.

Více se o přípravném ročníku dočtete v Závěrečné zprávě o činnosti přípravné třídy. 

 

KOHO DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘIJÍMÁME?

Do přípravné třídy základní školy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší). Přednostně budou přijímány děti s odkladem školní docházky.