Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Administrativa > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 10
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Ústředna: 267 093 111

Základní účel zřízení - školní  vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1
  U Vršovického nádraží 950/1
  101 00 Praha 10 – Vršovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1
  U Vršovického nádraží 950/1
  101 00 Praha 10 – Vršovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá

  Od 07:30 do 09:30

  Od 12:30 do 13:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 271 746 945

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsvrsovicka.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1
  U Vršovického nádraží 950/1
  101 00 Praha 10 – Vršovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@zsvrsovicka.cz

 • 4.8 Datová schránka

  zim3cr5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 282611319/0800

6. IČO

65993284

7. DIČ

Škola je neplátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@zsvrsovicka.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): zim3cr5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, U Vršovického nádraží 950/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.