Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Těšíme se na budoucí prvňáčky!

Těšíme se na budoucí prvňáčky!ZŠ U Vršovického nádraží všem přeje (6).jpgZápis do prvních tříd se koná už na začátku dubna!
 
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 bude 3. a 4. dubna od 14 do 18 hodin (rodiče mohou přijít zapsat své děti i do přípravné třídy).
Zápis do přípravné třídy bude pro ty, kteří se nezapsali v dubnu, 6. a 7. května 2024 od 14 do 16 hodin.
 
Jaké dokumenty jsou potřeba? Žádost o přijetí k povinné školní docházce, rodný list dítěte, případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat, průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V případě odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy jsou navíc třeba doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Dokumenty ke stažení zde: 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do přípravného ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

  

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. 

Maximálně budou otevřeny dvě první třídy. Nejvyšší kapacita prvních tříd je maximálně 50 žáků. Otvíráme i přípravnou třídu (max. počet přijatých je 15). 

Zákonný zástupce se dozví výsledek správního řízení ve věci zápisu dítěte do 1. třídy dle § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. v platném znění na webu školy, výsledky současně budou vyvěšeny 15 dní na budově školy, a to od 6. května 2024. Pokud má zákonný zástupce zájem i o písemnou formu rozhodnutí, může si jej následně vyzvednout v ředitelně školy.

 

Více čtěte zde:

ZÁPIS