Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Aktuality > Praha 10 zmírňuje dopady inflace na domácnosti

Praha 10 zmírňuje dopady inflace na domácnostipraha 10 balíček.jfifMČ Praha 10 vypsala druhé kolo žádostí Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze. Nyní je znovu možné požádat o podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné nebo na zájmovou činnost.

 

Ředitelka školy může na základě svého rozhodnutí žadateli, jehož dítě je zapsané do školy ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování, poskytnout podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu z Fondu solidarity.

Žádat o podporu je možné do 25. října. (Do tohoto data je třeba odevzdat žádost na vrátnici školy.)

Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který stáhnete zde:

Žadatel musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze a pobírat některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pozor:

  • Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.
  • Výše příspěvku bude záviset na počtu přijatých žádostí a výši škole přidělených finančních prostředků.
  • Pro žádost o prominutí platby za školní stravování je třeba oslovit Školní jídelnu, Praha 10, která je samostatným právním subjektem. 

 

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 

 POMOC PRAŽANŮM