Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Aktuality > Příprava deváťáků na přijímací zkoušky!

Příprava deváťáků na přijímací zkoušky!Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

 

Pro žáky 9. ročníku bude příprava na přijímací zkoušky realizována od 12. 5. vždy v úterý, středu a ve čtvrtek od 9 do 11 hodina to z matematiky a českého jazyka do doby, než proběhnou přijímací zkoušky.

Zákonní zástupci přihlásí žáka nejpozději do 7. 5. 2020 na emailovou adresu školy (info@zsvrsovicka.cz). V den nástupu, tj. v úterý 12. 5. 2020 žák při vstupu do školy předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané zákonným zástupcem žáka. Všichni žáci mají povolený vstup do školy pouze s rouškou. Po vstupu do školy se v šatně přezují a u vrátnice si vydezinfikují ruce a bude jim změřena teplota. Poté odejdou do třídy.

Pokud žák nebude mít podepsané čestné prohlášení a roušku, nebude vpuštěn do školy.

 

  • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
  • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.