Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Úvod

 
Základní škola U Vršovického nádraží, Praha 10

Základní škola v Praze 10, U Vršovického nádraží 1/950 je škola s dlouholetou tradicí. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1930. Nahradila tak starou školu ve Vršovicích. Škola se nachází ve staré zástavbě Vršovic, na hranicích s městskými částmi Praha 2 a 4.
Je dobře dostupná tramvají č. 6, 7 a 24 a specialitou je výborné vlakové spojení. Vlakové nádraží Praha - Vršovice je vzdálené asi 400 metrů a lze tak výhodně využít příměstskou vlakovou dopravu.

Architektonicky a historicky zajímavá stavba pamatuje generace žáků, kteří se do školy jako rodiče a prarodiče rádi vrací. Budova prošla postupnou rekonstrukcí, při níž byl kladen důraz na moderní, účelné a pro děti příjemné vybavení učeben, hal, družin, a dalších prostor.
Obě budovy, severní i jižní, spojuje křídlo, v jehož přízemí
je tělocvična
a nad ní je přednáškový sál.

V současné době jsou kmenové učebny vybaveny moderním, výškově stavitelným nábytkem. K dispozici jsou dvě počítačové učebny.
V téměř všech třídách je instalována interaktivní tabule.
Máme i školní hřiště s umělým povrchem, které může v odpoledních hodinách využívat školní družina.
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, kde mají možnost výběru ze dvou jídel, třikrát týdně je k dispozici salátový bar.

Od školního roku 2004/2005 je ve škole otvírána přípravná třída.
Děti, které naší přípravnou třídou prošly, se velice dobře začleňují do prvních tříd.

Po vyučování nabízíme našim žákům práci v mnoha zájmových kroužcích. Jejich nabídku si můžete prohlédnout v sekci „Zájmová činnost“.

Od roku 2007/2008 jsme začali vyučovat podle ŠVP „Směr život“. Smyslem našeho programu je vychovat ze žáků všestranně rozvinutou osobnost, schopnou se uplatnit v realitě 21. století. Snažíme se vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

Klademe důraz na stejnou péči jak o žáky nadané, tak i o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávání cizinců v naší škole považujeme za naprosto přirozený jev, který doba přináší. Dětem i učitelům je k dispozici speciální pedagog, který pracuje ve škole 2 x týdně se žáky, kteří jeho pomoc potřebují. Vedle toho nabízíme pomoc školní psycholožky v případě nějakých osobních nebo vztahových problémů.

Počtem žáků jsme nejmenší školou na Praze 10. Díky tomu se tu takřka všichni známe osobně, máme o žácích přehled a jejich případné problémy řešíme téměř obratem a s patřičnou citlivostí, která pramení ze znalosti prostředí. Samy děti uvádějí rodinnost prostředí a lidské vztahy jako jednu z hlavních předností této školy.

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků je rozšiřován návštěvami výchovných koncertů, divadelních a filmových představení. Mnohé mohou proběhnout v našem přednáškovém sále.

Naši žáci se zapojují do vědomostních olympiád a účastní se různých sportovních i jiných soutěží. Každoroční výjezdy žáků do školy v přírodě jsou dobrým přínosem pro stmelení třídních kolektivů.

Plavecký výcvik je realizován ve druhém a třetím ročníku.
Povinná výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, od 7. ročníku přibývá němčina jako druhý cizí jazyk.