Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Aktuality > Balíček okamžité pomoci Pražanům

Balíček okamžité pomoci Pražanůmstažený soubor.jfifKdo a za jakým podmínek může nyní čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné nebo na zájmovou činnost?

 

Škola na základě rozhodnutí ředitelky může umožnit žadateli, jehož dítě je zapsané do školy ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu z Fondu solidarity.

Vyplněnou a podepsanou žádost nutno odevzdat na vrátnici školy v termínech 26. září, 27. září, 29. září a 30. září v době 7:30 až 16 hodin.

 

Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který stáhnete zde:

Žadatel musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze a pobírat některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Důležitá upozornění:

  • Na prominutí úplaty není žádný právní nárok.
  • Výše příspěvku bude záviset na počtu přijatých žádostí a výši škole přidělených finančních prostředků.
  • Pro žádost o prominutí platby za školní stravování je třeba oslovit Školní jídelnu, Praha 10, která je samostatným právním subjektem. 

 

Podrobné informace čtěte zde:

Balíček okamžité pomoci Pražanům

 POMOC PRAŽANŮM