Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > ZVEME PŘEDŠKOLÁKY K ZÁPISU!

ZVEME PŘEDŠKOLÁKY K ZÁPISU!ZŠ U Vršovického nádraží zve budoucí školáky na (4).jpgKDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Letos se zápis do přípravného a prvního ročníku neomezí pouze na administrativní úkony a proběhne prezenčně. Případné změny budou zveřejňovány dle aktuální situace.
 
Zápis do první třídy se uskuteční ve dnech 5. až 6. dubna 2022 vždy od 14 do 18 hodin.
Zápis do přípravné třídy proběhne ve dnech 3. až 4. května 2022 vždy od 14 do 18 hodin.
 

Škola připravila také elektronický způsob podání žádosti v programu ZÁPISY ONLINE. Elektronicky mohou rodiče zapisovat své děti už od 7. března 2022, ovšem je nutné dostavit se k zápisu i osobně, a to s potřebnými doklady.

 

JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA? 
  1. žádost o přijetí k povinné školní docházce (stáhněte si níže) 
  2. rodný list dítěte (naskenovaný nebo ofocený)
  3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce

V případě odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy jsou navíc třeba doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce 

Žádost o odklad školní docházky 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování. Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy a přinést vyplněné předem. 

 

JAK VŠE BUDE PROBÍHAT? 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 

KOLIK DĚTÍ PŘIJÍMÁME?

Počet tříd, které budou pro školní rok 2022/23 otevřeny, je závislý na počtu dětí dorazivších k zápisu. Maximálně budou otevřeny dvě první třídy. Nejvyšší kapacita prvních tříd pro školní rok 2022/23 je maximálně 50 žáků.

Otvíráme i přípravnou třídu (max. počet přijatých je 15).

 

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO? 

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o přijetí vydává škola jen v případě, že o něj zákonný zástupce písemně požádá. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zápis je pro ročníky 2015 a 2016 (do 31. 8. 2021 musí dítě dovršit šesti let). Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O ZÁPISU